Víkend v Hosíně II

Pá 15. března 24
 – 
Ne 17. března 24

Hosín u Českých Budějovic

Itinerář

Pátek 15. března

16:00 – 17:30 –Registrace

17:30 – Mše svatá v kostele

18:45 – Přivítání a večeře

19:45 – Blok přednášek

21:00 – Slovo na závěr dne

Sobota 16. března

8:00 – Snídaně

8:30 – Rozjímání a mše sv.

11:00 – Modlitba chval

11:45 – Blok přednášek

13:30 – Oběd

14:30 – Duchovní wellness nabídka (adorace, soukromá modlitba, zpověď, duchovní rozhovor, přímluvná modlitba)

17:00 – Blok přednášek a sdílení

19:00 – Večeře

20:00 – Modlitba chval

21:00 – Slovo na závěr

Neděle 17. března

8:00 – Snídaně

8:30 – Rozjímání

9:30 – Blok přednášek

10:30 – Mše sv.

11:45 – Blok přednášek

12:30 – Modlitba za naplnění Duchem Sv. a svědectví

14:00 – Oběd